InFrame Synapse MES

MES sistem je hierarhično nižje od ERP sistema (ki je nudi širok, a grob pregled nad podjetjem) ter višje od kontrolnih sistemov SCADA in ostalimi krmilnimi sistemi. InFrame Synapse MES je celovita rešitev, ki izhaja iz potreb proizvodnih podjetji po konkretnih rešitvah Industrije 4.0 in je zasnovan z vizijo prihodnosti.
Tako se sistem zahvaljujoč modularni zasnovi prilagodi specifičnim potrebam naročnikove proizvodnje in raste s podjetjem, saj je dodajanje nove opreme, uporabnikov in funkcionalnosti zelo enostavno.

InFrame Synapse uporabnikom omogoča pregled nad proizvodnimi kapacitetami (tudi na več lokacijah), kar pomeni da z večjo transparentnostjo lahko identificiramo neizkoriščene rezerve in ozka grla, ter skozi nadaljnjo optimizacijo tako povečamo produktivnost in izkoristek proizvodnje.

Odlike

 • Povezljiv z ERP in ostalimi sistemi
 • Primeren za manjša in večja proizvodna podjetja
 • Skalabilen in cenovno ugoden

Funkcionalnosti

 • Učinkovitost (OEE)

  +

  Skupna učinkovitost naprav (ang. Overall equipment efectiveness - OEE) je ključen kazalnik v proizvodnji, ki nam pokaže realno sliko med teoretično (kar bi v praksi pomenilo 100% izkoristek) učinkovitostjo in dejansko učinkovitostjo naprav v proizvodnji. Gre za pomemben kazalnik, saj nam pokaže ozka grla v proizvodnem procesu, prav tako pa razkrije zastoje in neizkoriščene proizvodne kapacitete.


  Pri skupni učinkovitosti naprav definiramo možna stanja opreme. Osnova je celoten razpoložljiv čas opreme v proizvodnji, od katerega potem odštevamo načrtovane zastoje, nenačrtovane zastoje, inženirski čas (testne proizvodnje, parametriranje) in ostale motnje, nakar pridemo do dejanskega časa proizvajanja izdelkov - to je čas, ki ga želimo maksimizirati.


 • Vzdrževanje opreme

  +

  InFrame Synapse MES omogoča centralizirano upravljanje vzdrževanja v proizvodnem podjetju. S tem, ko je ekipa in posamezniki, ki so zadolženeni za vzdrževanje, obveščena o njihovih vzdrževalnih nalogah, poskrbimo, da so zastoji načrtovani in posledično cenejši kot dražji, nenačrtovani zastoji.


  Poleg samega plana vzdrževanja se definira dokumentacija potrebna za izvedbo vzdrževanja, materiali ter orodja. Na ta način je storitev izvedena transparentno in pravočasno, prav tako pa se poskrbi za pravilno izvedbo vseh korakov vzdrževanja (po katerih te MES sistem lahko vodi), kar pospremimo z navodili za vzdrževanje, slikami in komentarji. Ker so vsi koraki v postopku vodeni s strani MES sistema in istočasno zabeleženi, nam to omogoča popolno sledljivost vzdrževanja.


  MES sistem omogoča zajem parametrov opreme, ki so bistveni za vzdrževanje in njihovo spremljanje. Tako lahko prilagajamo vzdrževalni plan, lahko pa določimo cikličen ali časoven plan vzdrževanja. Omogočeno je alarmiranje uporabnikov oziroma vzdrževalnih skupin.

 • Poročanje

  +

  Natančno, zanesljivo in poročanje v realnem času omogoča, da so informacije, ki tečejo iz proizvodnje v sistem InFrame Synapse MES vedno na voljo in up-to-date tehnologom, vodjem proizvodnje, upravi ter ostalim uporabnikom sistema. Tako sistem že v osnovi omogoča kreiranje dinamičnih spletnih poročil, z zmogljivim orodjem za poročanje pa omogoča tudi ustvarjanje lastnih poročil brez naprednih računalniških veščin.


  InFrame Synapse MES podpira izvoz poročil v vseh razširjenih formatih, prav tako pa je podprto ciklično kreairanje in pošiljanje poročil do zadevnih vodij oddelkov oziroma ostalega osebja. Tako lahko na primer nastavimo avtomatsko kreiranje poročila za delo v nočni izmeni in nas zjutraj na uporabnikovi e-pošti čaka poročilo o storjenem delu, procentu dosežene norme, zastojih, alarmih itn.

 • Procesna integriteta

  +

  Kompleksni in dolgi proizvodni procesi ter nenehne spremembe v specifikacijah produktov zahtevajo obsežno dokumentacijo, ki spremlja produkte skozi njihovo življensko dobo. Spreminjanje specifikacije produkta prav tako zahteva ponovno parametriranje proizvodne opreme. InFrame Synapse MES sistem omogoča shranjevanje novih parametrov in nastavitev, zato lahko zmanjšamo čas priprave proizvodnje na proizvodnjo novega izdelka, kar naredi proizvodnjo odzivnejšo in agilnejšo. Dokumentacija, ki se pri potrebuje, se generira avtomatsko brez dolgotrajnih ročnih postopkov.


  V industriji je skupek parametrov in nastavitev na posameznih strojih oziroma zaporedju opreme znano kot receptura. Upravljanje teh receptur se danes izvaja v sodobnih MES sistemih.

 • Zagotavljanje kakovosti in alarmiranje

  +

  Izmetne in slabe kose je najdražje identificirati, ko so že dostavljeni naročniku. Zato je potrebno kar se da natančno določiti izmetne in slabe kose že v procesu planiranja proizvodnje izdelka (z metodami kot je FMEA), vendar v praksi zaradi nepredvidenih dogodkov, človeških dejavnikov, strojne obrabe itn. to težko storimo za ves izmet. Iz tega razloga se določi proizvodne parametre in se jih podrobno spremlja. V primeru prekoračitve teh parametrov se sprožijo alarmi, ki jih zadolžene osebe dobijo kot e-pošto ali mobilni telefon preko SMS-a.

  Z zagotavljanjem kakovosti povezujemo tudi statistični nadzor procesa - SPC. InFrame Synapse MES podpira statistični nadzor procesa z modulom SPC, prav tako pa je možna povezava z zunanjim statističnim informacijskim sistem.


 • Sledljivost izdelkov, materiala, nalogov in delovne sile

  +

  Preden se naši izdelki odpošljejo iz proizvodne lokacije do naročnika, si moramo znati odgovoriti na naslednja vprašanja - na katerem stroju je bil produkt narejen in s katerimi parametri (recepturo), kdaj je bil narejen, kdo ga je naredil in kateri materiali so bili uporabljeni. Če imamo te informacije za več let nazaj, imamo tudi sledljivost za isto obdobje. To pomeni, da lahko naročniku dokažemo kakovost naših izdelkov in proizvodnega procesa tudi za pretekle serije.


  Večji naročniki iz avtomobilske industrije in industrije bele tehnike že danes zahtevajo od svojih primarni dobaviteljev sledljivost za 8 ali več let. Za to je potreben fleksibilen informacijski sistem za zajem proizvodno-procesnih podatkov, obdelavo in shrambo teh podatkov.


  InFrame Synapse MES sistem zagotavlja sledljivost v proizvodnji v skladu z zahtevami naročnika in veljavnimi standardi.